การบริการที่เป็นเลิศ | Small 2 Super

Call us  Facebook Page : small2super
Twitter/Skype/Line : vorapinit
Email: vorapinit@inkarojrit.com

บริษัท เซอร์วิส อัพ (ประเทศไทย) จำกัด
9 ซอยหมู่บ้านมิตรภาพ แยก7
หนองบอน ประเวศ กทม 10250


Warning: Missing argument 1 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366

Warning: Missing argument 2 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366
Post Image

บริการด้วยใจใครๆ ก็อาจทำได้ แต่บริการให้โดนใจนะสิที่ยากกว่า

บริการอย่างไรให้โดนและได้ใจลูกค้า ปูความเข้าใจ แทรกใส่กิจกรรม ตระหนักรู้อยากทำ นำสู่การเปลี่ยนแปลง ผู้ให้บริการสามารถปรับรูปแบบเป็นการบรรยาย …

Warning: Missing argument 1 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366

Warning: Missing argument 2 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366
Post Image

การตรงต่อเวลา เป็นมากกว่าที่คุณคิด

มีผู้ฉลาดกล่าวไว้ว่า ต่อให้คนที่เก่งที่สุด ฉลาดที่สุด มีประสบการณ์ที่สุด …

Warning: Missing argument 1 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366

Warning: Missing argument 2 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366
Post Image

ความพึงพอใจเกิดขึ้นจากใจเราเอง!!!

ระหว่างการร่าง Outline คอร์ส Customer Experience …

Warning: Missing argument 1 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366

Warning: Missing argument 2 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366
Post Image

วิธีการทำลายธุรกิจแบบง่ายๆ

ส่องดูบริการของร้านค้าต่างๆในสนามบิน แวะร้านกาแฟร้านนึง ยืนแค่ 5 นาที ลูกค้า …

Warning: Missing argument 1 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366

Warning: Missing argument 2 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366

Customer Centricity

Customer Centricity หรือการนำลูกค้ามาเป็นศูนย์กลางนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทุกๆองค์ประกอบของธุรกิจมีทิศทางสอดคล้องกันระดับวัฒนธรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและสร้างคุณค่าในทุกๆ จุดรับรู้ตลอดกระบวนการทั้งหน้าบ้าน หลังบ้าน …

Warning: Missing argument 1 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366

Warning: Missing argument 2 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366
Post Image

กราฟความจำ

กราฟความจำ มิน่าเรียนในห้องเท่าไหร่ จำอะไรไม่ค่อยได้ ลืมแม้กระทั่งจดใส่สมุดเล่มไหน และที่จดมันหมายความว่าอะไร นี่เขาเรียกว่า Learning Decay …

Warning: Missing argument 1 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366

Warning: Missing argument 2 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366
Post Image

การกระทำที่ก่อให้เกิดคุณค่ากับผู้อื่น

หลักการที่ทรงพลังและมีอิทธิพลในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของผมมากที่สุดคือ การทำอย่างไรให้เป็นเลิศในการบริการ อ่านผ่านๆ จะเหมือนดูเข้าใจง่าย แต่หากตีขยายความหมายเพื่อนำมาใช้ประโยชน์อาจต้องใช้เวลาสักหน่อยครับ อยากประสบความสำเร็จแบบทันด่วน ก็ต้องมีการกระทำบางอย่างที่ก่อให้เกิดคุณค่าหรือความพึงพอใจ …

Warning: Missing argument 1 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366

Warning: Missing argument 2 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366

มาเอาใจลูกค้ากันเถอะ

แปลเป็นหน้าๆ นะครับ ลูกค้าคลั่งใคล้ในตัวเราหรือไม่ หรือว่าเราควรตั้งคำถามใหม่ว่า ตัวเราลุ่มหลงในลูกค้าหรือไม่ 64% ของแบรนด์ที่เข้มแข็งบอกว่าได้ความสัมพันธ์มาจาก …

Warning: Missing argument 1 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366

Warning: Missing argument 2 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366
Post Image

Problem with Service Today

Infographic ที่อ่านเข้าใจง่ายจาก UP! Your Service …

Warning: Missing argument 1 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366

Warning: Missing argument 2 for inkthemes_get_image(), called in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/loop.php on line 17 and defined in /srv/users/serverpilot/apps/small2super/public/wp-content/themes/showfever/functions.php on line 366
Post Image

ขอแสดงความยินดีกับตัวเองที่ได้รับ CCXP เป็นคนแรกของประเทศไทย

ในที่สุดผมก็ประสบความสำเร็จในการรับการรับรองอย่างเป็นทางการของสมาคม Customer Experience Professional Association …