ความพึงพอใจเกิดขึ้นจากใจเราเอง!!! – Small 2 Super

Call us  Facebook Page : small2super
Twitter/Skype/Line : vorapinit
Email: [email protected]

บริษัท เซอร์วิส อัพ (ประเทศไทย) จำกัด
9 ซอยหมู่บ้านมิตรภาพ แยก7
หนองบอน ประเวศ กทม 10250

ความพึงพอใจเกิดขึ้นจากใจเราเอง!!!

monk

ระหว่างการร่าง Outline คอร์ส Customer Experience เช้านี้

ความพึงพอใจ ก็คล้ายๆ ความสุข ****** ใช่ไหม

ตำราหลายเล่ม ปรมาจารย์หลายท่าน ศาสดาต่างๆ กล่าวไว้ว่า ความสุขเกิดขึ้นจากภายในใจของเราเอง ***** ใช่ไหม

ถ้าเป็นเช่นนั้น ผมก็คงไม่ต้องสอนเรื่องการสร้างความพึงพอใจให้กับองค์กรต่างๆ แล้วมาสอนให้คนเราสร้างความสุขภายในใจเขาให้ได้ = ไปบวชเป็นพระ ****** ใช่ไหม

ถ้าเราใช้เงินซื้อของและซื้อบริการโดยไม่คาดหวังอะไร อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด ซื้อด้วยความเมตตาต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย ความเมตตาต่อผู้ขาย ลดละอัตตาของเราลง มองสินค้าและผู้ให้บริการต่างๆ ด้วยกุศลจิต พร้อมภาวนา ยุบหนอ พองหนอ พุทโธ พุทโธ

.

.

.

.

.

ธุรกิจคงเจ๊งไปตั้งแต่วันนี้

เพราะเงินทองเป็นของหายากครับ ได้มาด้วยแรงกายแรงใจ เวลาเอาไปใช้จ่าย ก็ต้องให้มันคุ้มค่า ให้มันได้ความสุข อยากจะไปใช้กับที่ที่มันใช่ มันโดนใจ (ถ้าเหลือ)

ถ้าผมเป็นพระแล้วออกบิณฑบาต ผมคงต้องสร้างความพึงพอใจจากภายในและก้าวไปสู่ความไม่ยินดียินร้าย ไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งทั้งปวง แบบที่เขียนไว้ข้างบน ยุบหนอ พองหนอ พุทโธ พุทโธ

แต่วันนี้และจากนี้ไป ผมก็ยังเป็นคนธรรมดาที่ต้องการคุณค่าสูงสุดสำหรับเงินที่ผมหามาได้อย่างสุจริต ผมมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความพึงพอใจนี่กับสินค้าและบริการที่ผมต้องการ

ใครทำได้ ทำโดน นั่นแหละครับ จะได้เงินผมไปวันนี้ วันหน้า และตลอดไป

เพราะมันยากอยู่แล้วที่่จะได้ สินค้าโดนๆ

แต่มันโคตรยากกว่า ที่บริการและประสบการณ์ โดนๆ

ใครมีประสบการณ์ดีๆ แบ่งปันได้นะครับ เท่าที่อบรมมา พอถึงคำถามนี้ คนคิดนานนนนนนนนนน มาก กว่าจะเค้นหาเจอ แต่ลองให้ช่วยแชร์ประสบการณ์ห่วยๆ แย่ๆ โอ้โห มาเป็นชุด